best free website templates

Sika-Helppo  -sovellukset


Sika-Helppo -sovellusperhe käsittää kolme sovellusta.

1. Sika-Helppo sikalakirjanpito
2. Sika-Helppo lohkokirjanpito
3. Sika-Helppo kustannuslaskenta

Sika-Helppo -sovellusperheen sovellukset tarjoavat helppokäyttöisen tavan hallita tilan päivittäisiä toimintoja.

Tärkein päämäärä on kuitenkin auttaa tilaa pääsemään mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen.

Sika-Helppo sovellusten avulla pysyt koko ajan reaaliaikaisesti selvillä tilasi tuotannon ja taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Näet koko ajan mistä on tultu, missä ollaan nyt ja mihin ollaan menossa.

Sovellusten avulla näet missä on parannettavaa ja miten tehdyt muutokset ovat vaikuttaneet.

Myös ALV:n tilanne on koko ajan selvillä. Samoin pellon ja sikalan tuotantoyksikkökohtaiset kustannukset.

Näin pystyt reagoimaan muutostarpeisiin hyvissä ajoin.

Sikalakirjanpito

Sika-Helppo sikalakirjanpito on tehty helppokäyttöisyyden ehdoilla. Kun emakko tai ensikko tiineytetään, laskee sovellus automaattisesti tarkistuspisteet koko porsintakerralle. Tarkistuspisteet ovat esim. tiineystarkastus, ultraus, rokotukset, porsinta ja vieroitus. Tarkistuspisteet ovat vapaasti tilakohtaisesti valittavissa.

Tarkistuspisteistä muodostuu tehtävälista, mitä seuraamalla tulevat kaikki tapahtumat tehdyiksi ajallaan. Tehtävälistaa voidaan seurata ja kuitata tehtävät tehdyiski älypuhelimessa toimivalla mobiiliversiolla.

Tarkistupisteitä määrittämällä saadaan hoidettua myös esim. eläinten hyvinvointitukeen liittyvien toimenpiteiden seuranta ja kuittaus. Toimenpiteiden suorittamisesta saadaan tulostettua tarvittaessa raportti.

Mobiiliversiolla voidaan käsitellä kaikki sikalatuotantoon liittyvät tapahtumat. Käytännössä koko sikalan tuotannonohjaus voidaan hoitaa myös mobiilisovelluksella.

Sovellus laskee tuotantoon liittyviä tunnuslukuja emakoille ja ensikoille erikseen. Näin on helppo valita parhaat yksilöt tulevien emojen emiksi. Sovellus myös huolehtii että eläinaines pysyy riittävän nuorena.

Sovellus kerää koko ajan dataa tuotannon tehokkuudesta. Kerättyä dataa käytetään tulevaisuuden ennustamiseen. Kun emakko tai ensikko tiineytetään, laskee sovellus em. dataan perustuen tulossa olevat porsas- ja lihasikamäärät. Lasketut määrät näytetään viikkotasolla.

Näin tila saa tarkkaa, tärkeää ja koko ajan tarkentuvaa tietoa tulossa olevasta myytävien eläinten määrästä. Sen perusteella tilalla on jatkuvasti tiedossa miten myytävien eläinten määrä tulee kehittymään seuraavan puolen vuoden aikana.

Lääkintöjen ja niihin liittyvien varoaikojen seurantaan sovelluksessa on oma helppokäyttöinen toimintonsa. Kun eläin lääkitään, laskee sovellus automaattisesti varoajan keston ja merkitsee sen tehtävälistalle. Näin on helppo vamistua, että varoajat tulevat noudatetuiksi.

Toteutamme sovellukseen jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Otamme mielellämme toiveita käyttäjiltä. Jos toivottu ominaisuus on käyttökelpoinen useammalle tuottajalle, lisäämme sen toteutettavien listalle. Tulossa olevista uusista toiminnoista kerrotaan tällä sivustolla. Uusista ominaisuuksista ei peritä maksua, vaan kaikki tulevat vapaasti käyttöön kuukausimaksulla.Sika-Helppo sikalakirjanpito toimii saumattomasti yhdessä Sika-Helppo kustannuslaskennan kanssa. Kustannuslaskenta näyttää reaaliaikaisesti tilan tuotantokustannukset porsasta ja lihasikaa kohden. Sovellus laskee myös vertailuarvot budjetointiin ja edelliseen vuoteen verrattuina. 

Sovellukset auttavat tilaa asettamaan kehitystavoitteita tuotannolle ja kertovat reaaliaikaisesti, miten asetetut tavoitteet ollaan saavuttamassa.

Sovellukset mahdollistavat tilalle kaksisuuntaisen kehittämisohjelman. Toisaalta ne auttavat parantamaan sikalan tuottavuutta ja samaan aikaan minimoimaan tuotannon kustannukset.

Lisäksi ne kertovat reaaliaikaisesti tämän hetken tilanteen ja kun tuotantodataa kertyy, osaa ne laskea miten tilan tuotanto tulee kehittymään seuraavan puolen vuoden aikana.

Tästä tila saa hyvän pohjan tuotannon jatkuvaan kehittämiseen.

Lohkokirjanpito

Sika-Helppo lohkokirjanpito on tehty helppokäyttöisyyden ehdoilla.

Tallenna sovellukseen peruslohkot ja karjanlannan ravinnepitoisuudet. Sen jälkeen sinun tarvitsee vain valita peruslohko, pinta-ala, esikasvi ja kasvilaji.

Vielä kun säädät ravinteisuuden leimat kohdilleen viljavuustutkimuksesta ja valitset käytettävän lannoitteen, niin siinä kaikki.

Sovellus laskee lohkoille sopivan lannoitemäärän.

Kun olet tehnyt viljelysuunnitelmat, saat niistä lohkokortit kahdella napin painalluksella.

Tehtyäsi viljelysuunnitelmat ja tallennettuasi ne lohkokorttien pohjiksi, voit hoitaa loput toimenpiteet halutessasi pelkästään mobiilipäätteellä.

Mobiilisovelluksessa on kaikki tarvittavat toiminnot, joilla voit ylläpitää kirjanpitoa vaikka suoraan pellolta.

Näin on helppo pitää kirjanpito ajan tasalla.

Lohkokirjanpito kytkeytyy saumattomasti Sika-Helppo kustannuslaskentaan.

Kustannuslaskennasta saat ajantasaisen ja reaaliaikaisen tiedon peltoviljelyn kustannuksista.
Kustannusseurannan tason voit itse säätää haluamaksesi. Voit esim. kasvilajikohtaisesti seurata kustannusten kehittymistä asettamaasi bujettiin ja edelliseen vuoteen verrattuina.

Huolehdimme halutessasi viljelysuunnitelmiesi ja lohkokorttiesi arkistoinnista tallentamalla ne pilveen. Sieltä voit käydä niitä tutkimassa ja tulostaa paikasta ja ajasta riippumatta.

Kustannuslaskenta

Sika-Helppo kustannuslaksenta on tehty helppokäyttöisyyden ehdoilla.

Sika-Helppo kustannuslaskennan avulla pysyt koko ajan selvillä miten paljon tuotantopanoksiin on kulut euroja. Laskenta laskee kustannukset erikseen eläin- ja peltotuotannolle. Sen lisäksi seuranta voidaan jakaa haluamallasi tavalla esim. rehut, lannoitteeet, kasvisuojelu jne.

Tulopuoli lasketaan vastaavasti eli sinulla on tuotannnon tase ja kannattavuuslaskelmat jatkuvasti saatavissasi.

Hae pankista tiliotteesi ja lue se sovellukseen. Sen jälkeen sinun tarvitsee vain määrittää millä tasolla haluat kustannuksia seurata.

Sovellus summaa kustannukset valitsemallasi tasolla ja vertaa summia asettamaasi budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuina.

Kun otat Sika-Helppo kustannuslaskennan käyttöön, olet koko ajan selvillä tilasi kustannusten kehittymisestä ja arvonlisäveron kertymisestä.

Kaikki tämä ilman kuittien käsittelyä yskittäin käsin.

Mobiilisovelluksen kautta kirjanpitosi on koko ajan mukanasi ja voit tarvittaessa tarkistaa kustannusten kertymistä ja yksittäisen kuitin tilannetta paikasta ja ajasta riippumatta.

Mobiilipäätteellä voit liittää kuitteihin kuvan alkuperäisestä laskusta. Kuvien liittämisen jälkeen voit halutessasi siirtää kirjanpidon käsittelyn tilitioimistolle, joka voi tiliöidä kuitit ja hoitaa kirjanpidon loppuun.

Näin tilalla ja kirjanpitotoimistolla on samat näkymät kirjanpitoosi, mikä helpottaa kirjanpidon pitämistä ajantasaisena ja kuittien toimittamista kirjanpitäjälle.

Sovellus tiliöi kuitit kahdella tasolla. Toinen on tilan oman seurannan taso ja toinen verotuksen taso. Verotuksen tason perusteella voit helposti myös itse täyttää verkossa veroilmoituksen. Silloin pitää toistaiseksi poistot laskea sovelluksen ulkopuolella.

Jos haluat itse hoitaa veroilmotuksen, niin lähetä viesti, sillä jos tarvetta ilmenee, lisäämme sovellukseen myös poistojen käsittelyn. Silloin tilalla on tilinpäätöskelpoinen kirjanpito ajan tasalla koko ajan.

Ollaan yhteydessä!

Katsotaan yhdessä miten voimme olla avuksi tilasi kehittämisessä.
Autamme sinua saamaan kaiken hyödyn irti sovelluksistamme.
m-ohjelmistot.fi maaliskuussa 2020